Det har blivit förlikning mellan Apple och fotograf Gunnar Nilsson om Evert Taube-bilden som enligt Nilsson har använts olovligen på iTunes och Apples hemsida. Med hjälp av Bildombudsmannen Staffan Teste hade fotograf Nilsson stämt Apple och begärt dryt 19 000 kr i skadesstånd. Parterna har nu förlikts. På vilken summa har man förbundit sig att inte tala om. Stämningen har i vilket fall dragits tillbaka.

 Den omstridda bilden kommer från skivomslaget till Evert Taubes album ”O,eviga ungdom”. Nyligen avgjordes en liknande tvist om samma bild av Högsta domstolen som med rösterna 3-2 gav Åhléns rätt att använda bilden i sin julkatalog. Läs om den principiellt intressanta rättstvisten här!