VisitSweden hade inte rätt att använda fotograf Richard Ryans Stockholmsbilder och döms av Stockholms tingsrätt att betala ersättning till Ryan med 256 000 kronor plus ränta. Men ekonomiskt riskerar processen bli en förlustaffär. Parterna döms nämligen att svara för sina rättegångskostnader själva. De sammanlagda rättegångskostnaderna för parterna uppskattas till drygt en miljon kronor (*

Tvisten har gällt de Stockholmsbilder Richard Ryan tog åt Stockholms Visitors Board (SVB) för att läggas på företagets bildbank på internet. År 2004 träffade  VisitSweden AB ett avtal med SVB om att få använda 40 av dessa bilder i sin tur i den egna databanken. Tvisten har gällt huruvida VisitSweden har därmed fått använda bilderna eller gjort intrång i Richard Ryans upphovsrätt.
Fotograf Ryan stämde ursprungligen VisitSweden och krävde ett skadestånd på 2,4 miljoner. I en slutomgång begärde han 1 979 000 kr jämte ränta i skadestånd plus ersättning för sina rättegångskostnader.
VisitSweden har medgivit 4 000 kr i skadestånd och i och för sig ”skälig ersättning för utnyttjandet av samtliga 40 bilder”.
Efter komplicerade utredningar, vittnesförhör och mängder av partsinlagor konstaterar tingsrätten att VisitSweden inte haft rätt att använda Ryans bilder och gjort sig skyldig för upphovsrättsintrång, men att det från VisitSwedens sida inte har skett genom oaktsamhet. Tingsrätten skriver:
” det har framkommit att VisitSweden ingått avtal med SVB om att VisitSweden
skulle ha rätt att använda Richard Ryan Magnussons bilder i bildbanken på sätt som sedan kom att ske. SVB har därmed gett VisitSweden skäl att på goda grunder förutsätta att SVB hade förvärvat och därmed innehade den rätt som överläts vidare. Tingsrätten finner att det inte kan läggas VisitSweden till last som vårdslöst att bolaget förlitat sig på detta och inte undersökt saken ytterligare, t.ex. genom att kontakta fotografen. VisitSweden har därmed inte begått upphovsrättsintrånget av oaktsamhet, till följd varav Richard Ryan Magnusson inte har rätt till ersättning för ytterligare skada.”
oaktsamhet inte föreligger fastställer tingsrätten ersättningen för bilderna till det av VisitSweden vitsordade 252 000 + 4 000 = 256 000 kronorna.
Observera att VisitSweden får betala ”ersättning” inte ”skadestånd”. Det är den juridiska termen. Om tingsrätten hade funnit att det var frågan om ”oaktsamhet” skulle det kallats juridiskt för ”skadestånd”.
VisitSweden har i processen biträtts av jur kand Staffan Teste, Bildombudsmannen AB. Ombud för Richard Ryan har varit Renaud Mauruc, Rönå AB.

* FOTNOT. I rättegånskostnader och utlägg begärde Richard Ryans ombud i tingsrätten 417 300 kr exklusive moms. Själv skriver Richard Ryan i en debattartikel på dennas sajt: ”Mina totala kostnader för denna tvist har uppgått till ungefär 200 000 kr.  Motpartens juridiska ombud krävde å sin sida 680 000 kr.”
Enligt vad vd Thomas Brühl, VisitSweden, uppger för dagensmedia.se har företagets rättegångskostnader uppgått sammanlagt till 850 000 kr. Det är delvis något motstsridiga siffror. Men hur man än räknar är det dyrt att processa.