Får betala motpartens rättegångskostnader på en miljon

Högsta domstolen beviljar inte prövningstillstånd för Womax AB (numera ”Aktiebolaget Xamow i konkurs”) och dess ägare i den mångåriga tvisten Ylva Blumenberg mot förlaget BookHouse Publishing Sweden AB. Därmed fastställs hovrättens dom. Slutsatsen är att lämna i Sverige upphovsrättsligt skyddade bilder till förlag i andra länder skyddas inte av den svenska Upphovsrättslagen!

Tvisten har gällt upphovsrätten till Ylva Blumenbergs bilder/illustrationer i den storsäljande boken ”Funky Business” som har publicerats i tre upplagor i Sverige och dessutom via utländska förlag i 29 länder. Blumenberg fick i hovrätten visserligen rätt i att det svenska förlaget olovandes publicerat bilderna i två av upplagorna. Hon tilldöms 10 000 kr i skadestånd. Men i gengäld tvingas hon betala motpartens rättegångskostnader på ca en miljon kronor. Dessutom de egna advokatkostnaderna.
Läs mera här!