En flitig rapportör från Cepics: s bildbyråkonferens i Dublin har BLF: s vice ordförande Ulrik Södergren varit. Hans dagliga rapporter har du kunnat läsa på BLF: s hemsida.

 

 

Hur skulle du kort vilja sammanfatta behållningen av besöket i Dublin?

Ulrik Södergren:

– Allra viktigast för mig och vår ordförande Johan (Främst) var att det var ett bra tillfälle att knyta internationella kontakter. Särskilt viktigt är det då BLF inte längre sitter med i Cepics styrelse. Cepic är en viktig lobbyorganisation när det gäller EU.

– Ett genomgående intryck som vi fick är att branschen nu är mera positiv. Vid kongressen i fjol gick allting i moll.

– En slutsats är dock: Gulddagarna för bildbyråverksamhet kommer ej tillbaka. Nu gäller det att sälja många bilder billigt!

– Intressant var också att notera att en bildmarknad för privatkunder börjar lanseras. Privata bilder att hängas på väggen som säljs i små affärfer

Alla Ulriks rapporter hittar du här!