Diagram_VadDebiterarDu_copyDe allra flesta BLF-medlemmar debiterar 800 – 1100 kr i timmen. Några medlemmar över 1 500 kr.  Åtta medlemmar begär mindre än 500 kr. Att prisnivån i Rätt & Pris ”är helt rätt” anser 58 procent av de tillfrågade. Det framgår av den färska enkät som BLF: s styrelse har gjort och som Anette Lindfors Persson har sammanställt.

Svaren från medlemmarna ska nu bilda underlag för ”BLF Guiden: Foto” och ”BLF Guiden: Video” som nästa år ersätter Rätt & Pris, berättar Anette. Konkurrensverket tillåter som bekant inte listor av typen ”rekommenderade priser”. Däremot har branschorganisationer rätt att undersöka statiskt vilka priser som tillämpas inom branschen. Det har man nu gjort och de nya utgåvorna ska innehålla avtalsmallar, ge råd och anvisningar, visa vilka priser som tillämpas.

– Prisuppgifterna kommer att framgå tydligt och de baseras på färsk statistik. Det ska klart framgå vad kollegerna tar betalt och vår förhoppning är att prisnivåerna därigenom höjs, säger Anette.
Det finns mycket intressant att läsa i sammanställningen av enkäten, som skickades till 323 medlemmar. 180 svarade, fler än hälften.

Av de 145 som svarade på ”stillbildsfrågorna” är 114 enmansföretagare, 22 kvinnor och 33 har jobbat i branschen över 30 år. Den typiske video/film-medlemmen är över 40 år, många över 50. 44 % lämnar fast pris/offert, 41 % debiterar per timme tills arbetet är klart. 55 % debiterar högre pris på kvällar och helger. 64 % skiljer på redaktionell och kommersiell fotografering.
40 % har ibland med sig assistent.

Av de 44 tillfrågade som arbetar med video är 4 kvinnor . 34 tar uppdrag som filmfotograf, 14 som producent. 68 procent av företagen har varit verksamma i mer än 10 år. Fast pris/offert är mycket vanligt inom video. När det gäller att ta betalt är fältet mer splittrat än inom stillbild. Bland svaren finns allt från 300 till 1300 kr i timmen. Tio har inte svarat alls. Andra videofrågor som man får svar på är: ”Vad debiterar ni för kamerautrustningen, för redigering, för ljud och digitala effekter.

Allt intressant kan du i detalj läsa om under Nyheter/medlemsnyheter (detta kräver inloggning, se information i nyhetsbrevet). Det är bara att logga in och hämta en pdf-fil.

Till sist. Anette i styrelsen lovar att skicka ut en ny enkät. På temat: Vad vill du med BLF? Det är ett jättebra sätt att få underlag för kommande programarbete, säger hon Var därför en god medlem. Knorra inte. Fyll snällt i det nya enkätformuläret. Kommer inom kort.