För att slippa betala ”dyra pengar” för bilder har Styrelsen för Riksföreningen för Företagssköterskor kommit på en smart idé. Man utlyser en fototävling för bilder ”med anknytning till vårt verksamhetsområde” och på kuppen hoppas man att tidningen Företagssköterskan ska få en gratis bildbank.

Ställ in kameran på bästa möjliga upplösning! uppmanar Företagssyrrornas styrelse. Knäpp bara på. Du får sända in så många tävlingsbidrag du vill. Ju fler- desto större chans har du att vinna.
 Och sedan kommer förutsättningen för ditt deltagande: ”Riksföreningen äger rätt att fritt publicera alla inskickade bidrag i tidningen i tidningen Företagssköterskan och på föreningens hemsida, då med fotografens namn angivet.”
 Med andra ord. Du, som inte vunnit något pris, tvingas skänka bort dina bilder som du har upphovsrätt till helt gratis! Det är fritt fram för att publicera dem hur många gånger som helst.
 För en prissumma på sammanlagt 14 500 kr hoppas Företagssköterskan att med hjälp av fototävlingen skaffa sig en bildbank på flera hundra bilder. Om det lyckas, återstår dock att se.
 Syftet med tävlingen beskrivs i klartext på följande sätt: ”Styrelsen för Riksföreningen för Företagssköterskor utlyser härmed en fototävling. En av anledningarna är att vi i tidningen vill kunna infoga bilder med anknytning till vårt verksamhetsområde. En annan är ekonomin. Vi vill skapa en digital bildbank där vi fritt kan plocka bilder istället för att köpa in dem för dyra pengar.”
 Riksföreningen är en yrkesförening som organiserar legitimerade sjuksköterskor som arbetar som företagssköterskor. Tidningen Företagssköterskan utges med fyra nummer om året.
 Vad BLF: s styrelse tycker om liknande ”fototävlingar” uttalade man om så sent som i oktober 2009. Det kan du läsa om här!