Etikett: Creative commons

Vad är Creative commons?

Vad är Creative commons för något? I Sverige har till exempel STIM infört systemet på försök.