Vad är Creative commons för något? I Sverige har till exempel STIM infört systemet på försök.

Svar: Det är ett slags gratislicenser. Licenssystemet Creative commons konstruerades år 2001 av några amerikanska jurister för att underlätta för upphovsmännen att under kontrollerade former tillåta gratisanvändning av bilder, film, musik mm. Systemet används i en rad länder, i Sverige sedan 2005. För svensk del administreras det av en grupp forskare vid Göteborgs universitet.

 

Det finns olika varianter av Creative Commons-licensen. Obligatoriskt är kravet att upphovsmannens namn alltid anges. Sedan finns en rad förbehåll som upphovsmannen kan välja: att verket endast får användas för icke kommersiellt ändamål, spridas men inte modifieras osv.

Yahoos bildtjänst Flickr tillämpar CC-licenser och Gruppen Nine Inch Nails har på samma sätt släppt ut sina album till fri nedladdning. I Sverige har Stim infört systemet på prov. Som medlem i Stim överlåter du rätten att kräva betalt åt organisationen när din musik spelas. Det gäller alla dina verk. Stim tar betalt och skickar pengarna till dig. Du har inte rätt att låta någon spela gratis.

Stims motsvarighet i Danmark heter Koda och införde möjligheten att via CC-licenser medge sina medlemmar att tillåta gratisspel. I våras beslöt även Stim, efter påstötningar från medlemmar, att göra det. De ska nu kunna välja ut de låtar som på så sätt ska kunna spelas i icke kommersiella sammanhang.

Till slut återger vi en fråga och ett intressant svar på Stims hemsida:

Fråga: Hjälp! Jag vill inte att min låt ska ha kvar CC-licensen, hur gör jag?!

Svar: Det är dessvärre inte möjligt att ta bort din CC-licens. En CC-licens är oåterkallelig och gäller för upphovsrättens hela livslängd.

Av: Mert Kubu