Fotolia_9005602_S

Tyvärr har det blivit allt vanligare med fototävlingar med orimliga villkor. Ofta läser den som lämnar in bilderna inte avtalstexten.TV:4 och Hemmakanalens fototävling är ytterligare ett exempel på när stora företag utnyttjar glada amatörer som vill tävla med sina bilder.

Det är naturligvis ingen som ifrågasätter att den som arrangerar en tävling ska få använda de vinnande bilderna. Det osmakliga är när man även tar sig rätten att i princip obegränsat kräva alla rättigheter även till de bilder som inte vinner.

På tävlingens förstasida kan man läsa ”Vinnarens namn, bild eller klipp kan komma att användas för kommersiellt syfte på Hemmakanalen.se, på TV4 eller annan annonsplats.” . Så lång verkar det kanske inte så allvarligt. Men om man klickar på länken Fullständiga användarvillkor kan du läsa här så inser man att det inte bara är de vinnande bilderna som de kräver rättigheter till.

4. Upphovsrätt med mera

Du garanterar att du innehar upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till Innehållet.

Genom dessa användarvillkor godkänner du att TV4 erhåller en rätt att lagra och utnyttja Innehållet, i dess helhet eller delar, i alla medier och metoder, utan begränsning i tid och territorium, i ursprungligt och ändrat skick. TV4s rätt enligt denna punkt gäller även efter att ditt användarkonto eller tjänsten har upphört.

TV4 har rätt att vidareupplåta rättigheterna till tredje part med rätt för sådan part att upplåta rättigheterna till annan.

Det är kul med fototävlingar, men det är viktigt att läsa villkoren noga innan du skickar in dina bilder. Om du inte gillar villkoren ska du avstå från att delta i tävlingen. Vinsterna i tävlingen ska stå i proportion till vad det skulle kostat att köpa bilderna. Även amatörers har rätt till rimlig ersättning för sina bilder.

BLF har tidigare uttryck sin åsikt i det oärliga utnyttjandet av allmännhetens bilder.

Källa: SFF www.sfoto.se