”Vi har avtal med Stockholm Visitors Board”

 VisitSweden AB är inte beredd att betala fotograf Richard Ryan ett öre! Som Nyhetsbrevet berättade i förra numret har Ryan stämt det av staten och näringslivet ägda VisitSweden på hela 2,4 miljoner kronor – för att företaget via sin bildbank på internet skall ha förmedlat hans Stockholmsbilder utan tillstånd.

Det har vi visst inte gjort! Vi har avtal med Stockholm Visitors Board AB om rätten till bilderna, svarar VisitSweden genom sitt juridiska ombud Staffan Teste i ett yttrande till Stockholms tingsrätt.
I skrivelsen till tingsrätten begär VisitSweden i första hand att tingsrätten avvisar Ryans talan helt. Med motiveringen att Ryan inte är ”behörig part”. De omstridda bilderna fotograferade Richard Ryan ursprungligen till Stockholm Visitors Board AB. Det är ett av Stockholms kommun ägt bolag med uppdrag att marknadsföra huvudstaden som turistort. Avtalet om Ryans bilder har träffats mellan Kyllenius Business Development och Stockholms Visitors Board, påpekar VisitSweden.
Men oavsett om det är Kyllenius Business Development eller Richard Ryan som är upphovsrättshavare är VisitSweden fel part i sammanhanget. Ryan borde istället vända sig till Stockholm Visitors Board, om han är missnöjd.
Om inte tingsrätten skulle avvisa målet redan av formella skäl, åberopar VisitSweden följande:
Mellan VisitSweden och Stockholm Visitors Board slöts 2004 ett avtal som gav VisitSweden rätten att förmedla Ryans bilder. Det skedde enligt samma regler som gällde för Stockholm Visitors Board.
Företaget har inte haft till förmedling 119 bilder, som påstås i stämningen, utan bara 40. Dessa bilder är numera avförda från företagets bildbank.
Visit Sweden citerar bland annat följande meningar ur avtalet mellan upphovsrättsinnehavaren till Ryans bilder och Stockholm Visitors Board:
§ 1 ”Bilderna avses användas inom all marknadsföring av Stockholmsregionen som besöksmål.”
§ 2: ”Stockholms Visitors Board har rätt att kostnadsfritt låna ut bilderna för användning i samtliga medier samt i redaktionell och eller kommersiell information som främjar ett ökat resande till Stockholmsregionen.
§ 3: ”Fotografen och Stockholms Visitors Board är överens om att fotografen inte kan ställa ytterligare villkor på Stockholms Visitors Board om någon bild publiceras på ett felaktigt eller oriktigt sätt”.
VisitSweden har följt dessa riktlinjer och krävt att fotografens namn ska anges under publicerad bild, skriver Staffan Teste i yttrandet till tingsrätten.
Han påpekar även att VisitSweden har i uppdrag att marknadsföra hela Sverige, inklusive huvudstaden Stockholm som turistland. Alltså delvis samma uppgifter som Stockholm Visitors Board.
VisitSweden anmäler i sitt yttrande att man kommer att begära ersättning för sina rättegångskostnader:

 

Fråga till Staffan Teste, Bildombudsmannen AB:

Varför har du åtagit dig det här uppdraget? I vanliga fall brukar du ju företräda enskilda fotografer?

Staffan Teste:
– Därför att jag anser att VisitSweden har rättigheterna till de här bilderna. Jag hade inte ställt upp som ombud om jag inte hade ansett det.

Se även: ”VisitSweden stämd på 2,4 miljoner – blir ett principiellt intressant fall”