NYHETER & ARTIKLAR

Reportage från fotomässan 2009

Fotomässan i Stockholm pågick 13-15:e november 2009 och BLF var en av utställarna. Kent Hirsch och Anette Lindfors Persson var […]

Vad är Creative commons?

Vad är Creative commons för något? I Sverige har till exempel STIM infört systemet på försök.