NYHETER & ARTIKLAR

Webbinarium den 17 juni

Avtal för bild och film – webbinarium den 17 juni med BLF:s juridiska samarbetspartner – i ljuset av covid-19 Vid avtal […]

Två viktiga remissvar från BLF

Arbetet med implementeringen av upphovsrättsdirektivet fortsätter. Artikel 18-23 som för fotografer och filmare är de enskilt viktigaste i direktivet har […]

CEPIC-nyheter från Sverige

Svenska Fotografers Förbund genomförde i mars en enkät bland sina medlemmar och frågade hur många som ansåg sig ha förlorat […]