Dramat kring Region Dalarnas famösa fototävling har fått ett märkligt slut. Arrangörerna har nödgats göra en så kallad pudel och beslutat att den ”olagliga” bilden med de två tjejerna balanserande på var sitt järnvägsspår ”dras tillbaka”. Vinnarbilden görs ”oanvändbar” genom att placeras bakom ett grovt galler. Fotografen får dock behålla förstapriset på 30 000 kr.
 Du kan beskåda den unika, gallerförsedda bilden HÄR!

– Det blev olyckligt och vi kan bara beklaga. Region Dalarna kan och ska självklart inte bidra till att sprida en bild som visar olagligt och olämpligt beteende, säger Lotta Magnusson vid Region Dalarna i ett uttalande på Region Dalarnas hemsida.
Det heter vidare i uttalandet:
”Den självständiga juryn valde att ge förstapriset till en bild som visar två unga kvinnor på ett järnvägsspår. Trafikverket reagerade på bildvalet och kontaktade Region Dalarna och påtalade att det är olagligt att vistas på järnvägen.
– Bilden kommer aldrig att användas av oss och den kommer att tas bort från Region Dalarnas webb och från bildbanken. På First Photos webb kommer den att finnas kvar, men med ett kraftigt raster som gör att den blir oanvändbar, säger Lotta Magnusson.
Fotografen som tog bilden kommer fortfarande att få förstapriset.”

Dramats tre akter i korthet:
Akt 1: Region Dalarna beslutar att arrangera en fototävling för att få fram en ny bild av Dalarna. Sammanlagt kostar det ca 300 000 kr att arrangera fototävlingen, bl.a. anlitas en särskild konsult. Ett antal professionella fotografer i Dalarna protesterar. De har i sina arkiv redan tusentals utmärkta Dalabilder. Läs här!

Akt 2: Först planeras en tävling i två klasser – en för proffsen, en för amatörer. Men intresset bland proffsen är ljumt. Det blir en klass för alla. Sedan klantar man till det hela på riktigt. En katalog på 500 utvalda tävlingsbilder skickas på länk till jurymedlemmarna. På många bilder framgår fotografens namn. BLF: s Rune Borgström protesterar och hoppar av som jurymedlem. Den kvarvande juryn korar den ”olagliga” bilden till vinnare. Ingen tänker på att det är strängt förbjudet att promenera på järnvägsspår som är i bruk.  Läs här!

Akt 3: Arrangörerna fattar det unika beslutet att försätta vinnarbilden bakom galler!  Läs här!
 
  Maria Nylén heter fotografen som tog den omstridda vinnarbilden och som ska gratuleras. Hon befinner sig på studieresa i Italien och hälsar att hon ska använda en del av pengarna för att förstärka sin fotoutrustning.