ARTIKLAR

Från årsmötet i BLF_Fotograferna

Foto: Kent Hirsch Igår var det årsmöte i BLF_Fotograferna och stämma i BLF Bildhantering AB. Nya stadgar antogs för BLF_Fotograferna […]

Upprop om att korta betaltiderna

Bild: Betaltider Korta betaltider är viktigt för tillväxt och konkurrenskraftigt företagande. Det är tyvärr alltför vanligt att företag tvingas agera […]

Nyheter från CEPIC

The success of the 4 March webinar on copyright enforcement revealed the need to develop a code of best practice to regulate the relationship […]

Drönarseminarier våren 2021

Foto: DJI Transportstyrelsens målsättning är att genomföra ett utbildnings- och informationsseminarie per månad under våren 2021. Dessa seminarier vänder sig […]