FAQ_Övrigt

Fotografens namn på förenings hemsida

Vi har en hemsida till vår ideella förening. Medlemmar skickar ibland in texter (tex referat, artiklar från aktiviteter) och foton […]

Båtar och badhytter

Kan jag ta ett foto på en badhytt eller en båt som ligger vid strandkanten och sedan sälja detta som […]

Upphovsrätt och IPTC Metadata

Gäller upphovsrätten även den informationen i bildens IPTC-Metadata? Är det tillåtet att göra tillägg/ändringar till dessa i bilder utan godkännande […]