Författare: Björn Bergman

Affärsutvecklinsgruppen

I onsdags genomförde AU-gruppen ett möte där vi gick igenom första fasen: ”Problemidentifiering”. Sju områden valdes ut att gå vidare […]

Affärsutvecklingsgrupp igång

Affärsutvecklingsgruppen som ni tidigare läst om i BLF News: Affärsutveckling har nu startat. Gruppens övergripande syfte är att skapa Affärsnytta för […]

Affärsutveckling

Stockholm, juni 2015 Bästa medlem, Det råder tuffa tider för fotografer, även för oss som är medlemmar i BLF. Nya […]