ARKIVERADE inlägg

Affärsutvecklinsgruppen

I onsdags genomförde AU-gruppen ett möte där vi gick igenom första fasen: ”Problemidentifiering”. Sju områden valdes ut att gå vidare […]

Affärsutvecklingsgrupp igång

Affärsutvecklingsgruppen som ni tidigare läst om i BLF News: Affärsutveckling har nu startat. Gruppens övergripande syfte är att skapa Affärsnytta för […]

Årsmötet genomfört

Den 15 oktober höll BLF årsmöte för 2014/2015 i lokalerna på Hornsgatan. Mötet var välbesökt och avslutades med att Mats […]