Författare: Björn Bergman

Drönarseminarier våren 2021

Foto: DJI Transportstyrelsens målsättning är att genomföra ett utbildnings- och informationsseminarie per månad under våren 2021. Dessa seminarier vänder sig […]

Seminarium om drönare

Foto: DJI Transportstyrelsen bjuder in Varmt välkommen till en serie kärnfulla digitala seminarier där vi önskar se att så många […]