ARTIKLAR

FOTO: Björn Bergman

”I BILDENS TJÄNST 2017”

Rune Borgström får BLF’ s stipendium ’I Bildens Tjänst’ 2017 FOTO: Björn Bergman För tredje året delades Bildleverantörernas Förening, BLF, […]

Affärsutvecklingsgruppen

Det affärsutvecklingsprojekt inom BLF som löpt sedan 2015 har utmynnat i fem punkter: Att finna ersättare, Att sälja sig själv, […]

Bildredaktör ny yrkeskategori i BLF

Före sommaren moderniserade vi i BLF våra stadgar. Det innebär att bildredaktörer nu kan bli medlemmar i BLF. Är du […]

NYHETER i BLFs FÖRSÄKRINGAR

Som medlem i BLF har du 15% på Gefverts premier oavsett vilken försäkring du tecknar. I år presenterar Gefvert några […]