FAQ_Pris på bilder & uppdrag

Produktfotografering

Jag har skaffat F-skatt mm för att det är ett företag som vill att jag ska fotografera deras produkter, samt […]

Friköp av bild

Vad ligger ca priset på en bildförsäljning med dessa krav: friköpt bild (dvs fri användning inom organisationen, och vi är […]

Friköpa videorättigheter

Jag arbetar på en ideell organisation som själva har producerat ett antal filmer/videor för utbildningar tillsammans med producent/fotograf. De säljs […]

Pris för hundbild

Jag har fått en bild från en valpköpare som sade till mig (uppfödare) att hans kompis tagit den och han […]

Olovlig publicering i en tidning

En större aftontidning har kommit över 2 bilder som jag plåtat. Dessa har de publicerat både på sin internetsida, och […]