FAQ_Föredrag och skolarbeten

Bilder i inlämningsuppgifter

På vår skola går lärare kurs i IT och media. I kursen ingår att skicka in inlämningsuppgifter, t ex ett […]

Bilder i kompendium?

På den högskola jag arbetar brukar en del av kurslitteraturen på vissa kurser tillhandahållas genom kompendier som studenterna köper till […]

Föreläsningsbilder

Jag föreläser om medier i skolor och vill kunna visa foton ibland i powerpointpresentationer. Kan jag göra det utan att […]

Visa webbsidor under föreläsning

Får jag surfa till olika webbsidor under en föreläsning och tala om innehållet (främst bildinnehållet) på sidan? Jag ämnar visa […]